• ผู้ขายพื้นไม้ลามิเนตมีความเชี่ยวชาญสูงในผลิตภัณฑ์และการให้บริการ  สามารถให้ข้อมูลสินค้าและการบริการติดตั้งอย่างถูกต้องเที่ยงตรงและมีความรับผิดชอบต่อการบริการหลังการขายอย่างแท้จริง
 • ผลิตโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ  ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ  มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  มีมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองคุณภาพเป็นที่เชื่อถือในระดับสากล ได้แก่
  -    CELQ (Certified European Laminate Quality)
  -    NAFTA (North American Laminate Flooring Association)
  -    EPLF (European Producers of Laminate Flooring)  
  -    E1  (European Formaldehyde Emission Standards Class 1)
  -    PEFC  (The Programme for the Endorsement of Forest Certification)
  -    ISO 14025:2006 / IBU (The Institute Construction and Environment e.V.)
 • บุคคลากร เช่น พนักงานขาย  Tehnician หรือ ช่างติดตั้ง มีความรู้ความชำนาญในสินค้าและการติดตั้งเป็นอย่างดี  พร้อมที่จะให้คำแนะนำและการบริการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบการจัดเตรียมพื้นที่ก่อนติดตั้ง  และดำเนินการติดตั้งอย่างปราณีตสวยงาม
 • ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง  ประกอบด้วย
  -    ผิวหน้าแผ่นไม้ลามิเนตมีความแข็งแรงทนทานต่อแรงขีดข่วนได้เป็นอย่างดี  โดยมีค่าความแข็งแกร่ง (AC) จากน้อยไปหามาก ระหว่าง AC1 ถึง AC5  ซึ่ง Kronotex มีค่าความแข็งแรงสูงสุดในระดับ AC5
  -    Decorative Layer ที่มีคุณภาพสูง  สีไม่ซีดจางในเวลาที่รวดเร็ว
  -    มีพื้นผิวสัมผัสที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติใกล้เคียงไม้จริง
  -    ระบบลิ้นล๊อคมีความแข็งแรง  เพื่อให้การติดตั้งไม้แต่ละแผ่นแน่นสนิท  และลดปัญหาความเสียหายของลิ้นไม้ระหว่างการติดตั้ง
  -    มีบันทึกรายละเอียดการผลิตที่หลังแผ่นไม้ทุกแผ่น  เพื่อให้สามารถระบุวันเวลาที่ผลิตเพื่อแสดงถึงมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตได้อย่างแท้จริง