ทางบริษัทฯ ขอมอบความมั่นใจในผลิตภัณฑ์พื้นไม้ลามิเนต KRONOTEX โดยรับประกันคุณภาพของพื้นไม้ลามิเนตที่จัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญของบริษัทฯ ซึ่งมีระยะเวลาการรับประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน การทำความสะอาด และการดูแลรักษาพื้นไม้ลามิเนตอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานของบริษัทฯ และขอบเขตการรับประกันตามที่ระบุในเอกสารการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ