บริษัท ไทย-เยอรมัน เดคคอร์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายพื้นไม้ลามิเนต Kronotex จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า KRONOTEX GmbH & Co. KG ประเทศเยอรมนีเป็นผู้นำในการผลิตวัสดุจากไม้ของทวีปยุโรป  ซึ่งแต่ละฐานการผลิตมีกำลังการผลิตต่อปีมากกว่า 60 ล้านตารางเมตร  มีนโยบายการดำเนินงานด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยนำวัตถุดิบจากป่าปลูกของตนเอง  เข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีความใส่ใจในการควบคุมมิให้เกิดมลพิษต่ออากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงทั้งคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

ด้วยความใส่ใจในการนำเสนอเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูง เมื่อรวมเข้ากับทักษะความเชี่ยวชาญในงานติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตมากว่า 10 ปี  ตลอดจนความรับผิดชอบและความใส่ใจในการส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า  จึงทำให้ บริษัท ไทย – เยอรมัน เดคคอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องในคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการจากลูกค้าทั้งในกลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ สถาปนิก มัณฑนากร ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้บริโภคทั่วไป

บริษัท ไทย – เยอรมัน เดคคอร์ จำกัด จึงดำเนินนโยบายทางธุรกิจที่มุ่งส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงต่อลูกค้า  ซึ่งนิยามของบริการที่มีคุณภาพสูง หมายถึง การให้บริการดังเช่นที่ปรึกษาหรือผู้มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของลูกค้า  ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่ดีในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการในการใช้งาน  คำแนะนำในการจัดเตรียมพื้นที่ก่อนการติดตั้ง การติดตั้งโดยช่างที่มีความชำนาญ และความรับผิดชอบต่อการรับประกันสินค้าและการให้บริการหลังการขายที่มีความเสมอต้นเสมอปลาย

ด้วยสิ่งที่กล่าวมานี้ จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า คุณภาพของสินค้าและบริการของ บริษัท ไทย - เยอรมัน เดคคอร์ จำกัด จะสามารถตอบสนองหลากหลายความต้องการในเรื่องพื้นไม้ลามิเนตได้อย่างลงตัว